רקע
מותג המוביל שנים בתחום תרבות הנהיגה והחוויות המוטוריות.

מתמחה במכירה ושירות לרכבי שטח, טיולים, הדרכות ואירועים בשטח.

האתגר
בעקבות התפתחות החברה לתחומים נוספים ויצירת קהלים חדשים עלה הצורך בגיבוש אסטרטגית מותג ברורה.

הגדרת תדמית חזקה המביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות של כפרי ויוצרת חוויה משלימה לכל מוצרי ושירותי החברה.

פיתרון

גיבשנו ארכיטקטורת מותג שתסייע להבין את הפעילויות השונות תחת מותג כפרי סוכנויות כמטריה מותגית, בעלת כוח, המהווה את הבית והמקום לחווית שטח ישראלית כוללת.

יצרנו סדרת אייקונים מלווה המציגה את פעילות המותג ומוטמעת בכל החומרים התדמיתיים והשיווקיים.